ფიქრობ, რომ თავისუფალი ხარ?

რისთვის შეიქმნა ადამიანი? ვინ არის პირველი, ვინც ამ კითხვაზე გახსენდებათ? სავარაუდოდ, კაცობრიობის  ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურები, როგორებიც არიან, მაგალითად, ადამი ან

Read more