25 ყველაზე სასიამოვნო შეგრძნება

99
 1. გაიხადო მოუხერხებელი ფეხსაცმელი დიდი ხნის ტანჯვის შემდეგ
 2. ჩაყო ხელ იბრინჯით ან წიწიბურათი სავსე ცელოფანში.
 3. აკოცო ბავშვს ნაზ ლოყაზე.
 4. დაადო ლოყა ბალიშის ცივ მხარეს.
 5. საყვარელი საჭმელის პირველი ლუკმა.
 6. საწოლზედაცემახანგრძლივიდღისანუძილოღამისშემდეგ.
 7. პირველადაკოცოიმადამიანს, რომელიცმოგწონს.
 8. ახალიწიგნისარომატი.
 9. პლიაჟზესაღამოსთბილსილაზეფეხშიშველისიარული.
 10. ჩაიცვასუფთა, ახალგაუთოვებულიტანსაცმელი.
 11. ზაფხულისწვიმაშისეირნობა.
 12. ფეხშიშველიბალახზეგარბენა.
 13. ტბისსუნიწვიმისშემდეგ.
 14. საყვარელიძაღლისანკატისბეწვზემოფერება.
 15. თმებზეშეხებამათიშეჭრისშემდეგ.
 16. გაყინულიხელებისკოცონთანგათბობა.
 17. დახველებამასშემდეგ, როცადიდიხნისგანმავლობაშიარგამოგდიოდა.
 18. ჩაეხუტოვინმეს, ვინცდიდიხნისგანმავლობაშიგენატრებოდათ.
 19. კბილებისგახეხვაახალიჯაგრისით.
 20. კომფორტულადშეეხვიოთბილპლედში, როცაგარეთწვიმს.
 21. ახალშემშრალიწებოსმოცილებახელიდან, თითქოსტყავისმეორეფენაა.
 22. ნაცნობიარომატისშეგრძნება.
 23. ნაზადუკბინომას, ვინცგიყვარს.
 24. სახლშიდაბრუნებისასტანსაცმლისგახდა.
 1. პირველიჭიქაღვინსიდალევა, დაგაგება, რომცხოვრება – ძალიანსასიამოვნორამაა.

წყარო: 4love.ge