ჰაიკუ

123

მე მცივა.
შენ გცივა.
კარალიოკებს სცივათ.
ზ ა მ თ ა რ ი ა.

 

მარიამ მაზავრაშვილი,
15 წლის