ფოტოპროექტი: „ბუნების სილამაზით შთაგონებული” – დანიელ სანტალას სამყარო (+16)

363