ადგილები, რომელთა არსებობაც დაუჯერებელია

398

მოამზადა
თამო ლომაშვილმა