დღის ფოტო: მაშინ როცა თბილისელი „ძერსკი ტიპები“ ხალხს დასცინიან

384

photo_1583 photo_1616