დღის ფოტო…. კახა კალაძე, აქაც კაპიტანია

60

photo_1638 photo_1518