ფოტოპროექტი – განსხვავებულად დანახული სილამაზე

94

ფოტოპროექტის მიზანია, დაინახოს სილამაზე ყველაა ადამიანში განსაკუთრებით კი მათში, ვინც სილამაზის სტანდარტულ ნორმებში არ ჯდება