მსოფლიოს ყველაზე გრძელფეხება ქალები

123
10 – დერილ ჰანა – სიმაღლე 178 სმ, ფეხის სიგრძე 106 სმ.