რამდენად სასტიკი ხართ (ტესტი)

167

ეს ტესტი ამერიკელი ფსიქოლოგებისა მიერ არის შემუშავებული და მისი შემქმნელები ამტკიცებენ, ის 90-95%-ის სიზუსტისაა.
აირჩიეთ გამოსახულება დაუფიქრებლად, 5 წამში. წაიკითხეთ შედეგები.

testi
1 – საკმაოდ სასტიკი ადამიანი ხართ, მაგრამ ამავე დროს, ძალიან ფრთხილი. თქვენ მიერ გადადგმულ ნაბიჯს ყოველთვის სინდისი აკონტროლებს. თავდაცვის მიზნით, ალბათ, შეძლებდით კიდეც ადამიანის მოკვლას.

2 – მართლაც დაუნდობელი ხართ. არ გაწუხებთ სინდისის ქენჯნა. პრაქტიკულად, ყველაფერზე ხართ წამსვლელი, რათა სურვილები დაიკმაყოფილოთ.

3 – თქვენს შემთხვევაში ყველაფერი მარტივად არის – ვერასოდეს წახვალთ მკვლელობაზე. შემთხვევით თუ გაგივარდებათ ტყვია, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში.

4 – მაღალი ინტელექტით გამოირჩევით. თქვენი ტიპის ზოგიერთი ადამიანის IQ ხშირად 145-ს უტოლდება, ეს კი გენიალურობის ზღვარია (ერთ-ერთი სერიული მკვლელის, ედმუნდ კამპერის ინტელექტი 150 IQ პუნქტს უტოლდება და ის დღემდე წარმატებით თანამშრომლობს პოლიციასთან და მათ დამნაშავეების გამოვლენაში ეხმარება). შეგიძლიათ მოკლათ ადამიანი, ოღონდ აფექტის მდგომარეობაში.

5 – სისასტიკეს ვერ დაგწამებდით. ცხოვრებისადმი თქვენი დამოკიდებულება წესიერებასა და ჰუმანურობას არ სცდება. მკვლელობაზე თქვენ, პრინციპში, წამსვლელი არ ხართ.

6 – საკუთარი სიამოვნებისთვისაც კი წამსვლელი ხართ მკვლელობაზ
ე. ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა პირადი მიზნების განხორციელებისთვისაც მარტივად შეგიძლიათ.

7- მატერიალური და პირადი კეთილდღეობა 
– არის ის, რის გამოც მკვლელობაზე წახვიდოდით. ეს ფსიქოტიპი უფრო მეტად ქალებისგან შედგება და ისინი მკვლელობის იარაღად, ძირითადად, შხამს და სიკვდილის გამომწვევ სხვა ძლიერმოქმედ პრეპარატებს იყენებენ.

წყარო