ძაღლი

დასავლეთში, ძაღლი არის ადამიანის საუკეთესო მეგობარი, მაგრამ ჩინურ ასტროლოგიაში ეს ნიშანი ცოტა მეტად არაპროგნოზირებადია. ძაღლი არის ერთგული და პატიოსანი, თუმცა ეს ნიშანი რთულად ენდობა სხვებს. თვითონ ზოგადად სრულიად სანდოა-გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამბობს პატარა თეთრ ტყუილებს, იმისათვის, რომ უფრო კარგად წავიდეს საქმე.

ძაღლი არის შესანიშნავი, გონიერი და ერთგული მეგობარი (გარდა თეთრი ტყულებისა) და არის შესანიშნავი მსმენელი.

ძაღლის გაცვეთილი ფრაზა არის : იცხოვრე სწორად, ებრძოლე უსამართლობას. ძაღლს აგრეთვე შეუძლია იყოს საკმაოდ დოგმატური. ამ ნიშანს არ შეუძლია იყოს ნეიტრალური ან გულგრილი, როდესაც მნიშვნელოვანი საკითხი რისკის ქვეშაა.

ეს ნიშანი ასევე შეიძლება იყოს ძალზე ფიცხი; ხასიათის მერყეობა დამახასიათებელია მისთვის და ხშირად საჭიროებს მარტო ყოფნას იმისათვის, რომ ძალ-ღონე აღიდგინოს. მისი პრობლემის ნაწილი არის ამ ნიშნის ირაციონალური შიშის სიმძიმე, რაც იწვევს აღელვებას წვრილმანების გამო, წყენას და იშვიათ ჭირვეულობას.

ამ მგრძნობიარე ნიშანს სჭირდება გამხნევება და ნდობის სწავლა. ნდობის გარეშე, ძაღლი შეიძლება იყოს უხეში.

როდესაც საქმე ეხება სიყვარულს, ძაღლს  აქვს მძიმე პერიოდი, რომ მონახოს სათანადო პარტნიორი. ის შესაძლოა ისე ააღელვოს რომანტიულმა ცეკვამ, რომ მაქსიმალურად ძაბავს პარტნიორს! ნებისმიერ ფორუმში, ეს ნიშანი არის უბედნიერესი, როდესაც აქვს შესაძლებლობა იყოს ფიზიკურად აქტიური; სახლში თუ სამსახურში, ძაღლი ყოველთვის იქნება ახლის მშენებლობის  ან რამის გასუფთავების პროცესში. ძაღლებმა უნდა გააკონტროლონ თავიანთი ირაციონალური შიშები.

 

 tagvi ვირთხა          xari ხარი         vefxvi ვეფხვი           kurdgeli კურდღელი
1900
1912
1924
1936
1948
1960
1972
1984
1996
2008
2020
1901
1913
1925
1937
1949
1961
1973
1985
1997
2009
2021
1902
1914
1926
1938
1950
1962
1974
1986
1998
2010
2022
1903
1915
1927
1939
1951
1963
1975
1987
1999
2011
2023
drakoni დრაკონი gveli გველი tskheni ცხენი txa თხა
1904
1916
1928
1940
1952
1964
1976
1988
2000
2012
2024
1905
1917
1929
1941
1953
1965
1977
1989
2001
2013
2025
1906
1918
1930
1942
1954
1966
1978
1990
2002
2014
2026
1907
1919
1931
1943
1955
1967
1979
1991
2003
2015
2027
maimuni მაიმუნი mamali მამალი dzagli ძაღლი gori ღორი
1908
1920
1932
1944
1956
1968
1980
1992
2004
2016
2028
1909
1921
1933
1945
1957
1969
1981
1993
2005
2017
2029
1910
1922
1934
1946
1958
1970
1982
1994
2006
2018
2030
1911
1923
1935
1947
1959
1971
1983
1995
2007
2019
2031