შემოდგომის ნაგლეჯი

115

ასე ნაზი შემოდგომა
ჯერ არ ახსოვთ კვიპაროსებს,
ეს ხეები ისე სწრაფად ეამბორნენ
რთველის მოსვლას,
არც სირთულე, არც რაიმე
მოჰყოლია გარდამოსვლას
ნაცრისფერი წვიმების და
უსიცოცხლო პეიზაჟის…

 

მარი კავილაძე