ღრუბლებს მიღმა

291

– ღრუბლებს მიღმა რა არის?

– არ ვიცი…

– აბა სხვამ ვინ იცის?

– ღრუბლებმა, ალბათ…

– შენ რა არაფერი იცი?

– მე მხოლოდ ორი რამ ვიცი

– მაინც რა?!

– ის, რომ ღრუბლებს მიღმა რაღაც არის.

– და მეორე?

– ის რომ მიყვარხარ!

 

 

ანა ჯავახიშვილი,
13 წლის