ფოტოპროექტი – განსხვავებულად დანახული სილამაზე

110

ფოტოპროექტის მიზანია, დაინახოს სილამაზე ყველაა ადამიანში განსაკუთრებით კი მათში, ვინც სილამაზის სტანდარტულ ნორმებში არ ჯდება