რამდენად კარგად იცნობ ევროპის გეოგრაფიას?

360

Results

#1. რომელია გერმანიის დედაქალაქი?

#2. რომელი ქვეყნის დედაქალაქია ბრატისლავა?

finish