რამდენად კარგად იცნობ ევროპის გეოგრაფიას?

398

Results

#1. რომელია გერმანიის დედაქალაქი?

#2. რომელი ქვეყნის დედაქალაქია ბრატისლავა?

Finish