ვირთხა

თუმცა დასავლლური ვირთხა გამოაშკარავებულია, როგორც დაავადების მატარებელი, ეს ცხოველი სრულიად განსხვავებულად აღიქმება აღმოსავლეთში. აღმოსავლური ვირთხა დაფასებულია მისი სხარტი ჭკუით და მისი უნარით შეაგროვოს და შეინახოს ძვირფასეულობა. ჩინეთსა და იაპონიაში ვირთხა ითვლება კარგი იღბალის და სიმდიდრის სიმბოლოდ.

ჭკვიანი და სხარტი გონების ვირთხა ჩინური ზოდიაქოს მიხედვით მას აქვს შესანიშნავი გემოვნება, ეს ნიშანი ყოველთვის ამჟღავნებს თავის სტილს.  მისი ბუნებრივი შარმი მახვილი, მხიარული მანერა ხდის მას მიმზიდველ მეგობარს თითქმის ყველასათვის. ვირთხას სურს იცოდეს ვინ არის მის მხარეს და ტკბილი ღიმილის მიღმა ყველაზე  ერთგულ მეგობრებს დაიცავს და ხელგაშლილია მათთვის. ეს ნიშანი მოტივირებულია საკუთარი ინტერესებით, რაც ხშირად მოიცავს ფულს, სიხარბე შესაძლოა გახდეს პრობლემა თუ ვირთხა არ არის ფრთხილი.

ამ ნიშნის ბუნებრივი შარმი და მრწამსი შესაძლოა იყოს უდაოდ მოსახერხებელი!თუმცა ისინი ხშირად არიან ხელმოჭერილი, ვირთხას შეუძლია იყოს ძალიან ხელგაშლილი ახლობლებისთვის, კერძოდ ამხანეგებისა და ოჯახის წევრებისათვის, რომლებმაც დაადასტურეს თავიანთი ერთგულება. სხვამ კი შესაძლოა ჩათვალოს ვირთხა ენაბასრად, მაგრამ არასოდეს არის უხეში. ვირთხისათვის დიდი სიამოვნებაა სიტყვიერი ტურნირი, ნიშანი რომლის მიხედვითაც ადვილად გაიგებთ გიყვარდეთ თუ გძულდეთ ეს ნიშანი.ვირთხის მახვილი გონება ყოველთვის ეძებს ახალ ცოდნას, რომელსაც შემოინახავს მომავალი გამოყენებისათვის.

ეს ცნობისმოყვარე ნიშანი აგრეთვე მიესალმება სირთულეებს, იმისათვის რომ შეინარჩუნოს სიძლიერე. თუ ვირთხა მოიწყენს ეს სულ არ არის სასაცილო, მაგრამ ეს იშვიათად ხდება, ამ ნიშანმა იცის როგორ გაიხალისოს თავი. ვირთხამ უნდა ისწავლოს სხვისი დაყენება საკუთარ თავზე წინ, ზოგჯერ მაინც. თუ გაანალიზებენ, რომ საკუთარი მე-ს მიღმა აგრეთვე საჭიროა დაიტოვონ ადგილი სხვებისთვისაც თავის ცხოვრებაში, მათ შეუძლიათ მოიპოვონ ნამდვილი ბედნიერება.

 

 tagvi ვირთხა          xari ხარი         vefxvi ვეფხვი           kurdgeli კურდღელი
1900
1912
1924
1936
1948
1960
1972
1984
1996
2008
2020
1901
1913
1925
1937
1949
1961
1973
1985
1997
2009
2021
1902
1914
1926
1938
1950
1962
1974
1986
1998
2010
2022
1903
1915
1927
1939
1951
1963
1975
1987
1999
2011
2023
drakoni დრაკონი gveli გველი tskheni ცხენი txa თხა
1904
1916
1928
1940
1952
1964
1976
1988
2000
2012
2024
1905
1917
1929
1941
1953
1965
1977
1989
2001
2013
2025
1906
1918
1930
1942
1954
1966
1978
1990
2002
2014
2026
1907
1919
1931
1943
1955
1967
1979
1991
2003
2015
2027
maimuni მაიმუნი mamali მამალი dzagli ძაღლი gori ღორი
1908
1920
1932
1944
1956
1968
1980
1992
2004
2016
2028
1909
1921
1933
1945
1957
1969
1981
1993
2005
2017
2029
1910
1922
1934
1946
1958
1970
1982
1994
2006
2018
2030
1911
1923
1935
1947
1959
1971
1983
1995
2007
2019
2031