გველი

დიპლომატური და პოპულარული. გველი ითვლება იღბლიანად ფულში და ზოგადად აქვს საკმარისზე მეტი, რომ იცხოვროს სრული ცხოვრებით მიუხედავად იმისა თუ რამდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იგი ფულს; ეს შესაძლოა განპირობებული იყოს იმ ფაქტით, რომ გველი საკმაოდ ხელმოჭერილია ფულთან მიმართებაში.

ის არ არის ძუნწი , იგი უბრალოდ გონებრივად უფრო აქტიურია ვიდრე ფიზიკურად. გველს ახასიათებს ცოტა მერყეობა იმითვის, რომ გაანალიზოს სიტუაცია. ეს ნიშანი დიდი სიამოვნებით გაატარებს მთელ დღეს კარგი წიგნის კითხვაში და ამგვარად შესაძლოა მცდარი წარმოდგენა შეგექმნათ მასზე და გეგონოთ ზარმაცი.

გველი არის ეჭვიანი, მესაკუთრე რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს საყვარელ ადამიანებთან დაშორება. გველის ფილოსოფიური და ინტუიციური გონება ძირითადად ცვლის ლოგიკას გრძნობის და ინსტინკტის სასარგებლოდ.  გველი ენდობა თავის საკუთარ ინტუიციას  სანამ ხსვებს მიმართავს რჩევისთვის.

ამ თვისების გამო იგი არის სასურველი ბიზნეს პარტნიორი, გააჩნია სიფრთხილე და ჭკუა წინ წაწევისთვის. გველი არის მშრომელი (როდესაც აქვთ ამის მიზეზი) და დაჯილდოებული არიან მახვილგონიერებით. გველს ბოლომდე მიჰყავს დაწყებული საქმე და იგივეს მოელის სხვისგან.

ამგვარად უმჯობესია თუ მისი კოლეგები და თანამშრომლები შეინარჩუნებენ ენერგიულობას რომ არ გამოიწვიონ გველის განრისხება და დაიმსახურონ მისი მომწამვლელი ნაკბენი. ზოგადად, გველი არის სულგრძელი და ზრდილობიანი, მომხიბვლელი და მიმზიდველი.

გველმა უნდა ისწავლოს თავდაჭერილობა, როდესაც იგი გაანალიზებს, რომ ნდობა მოდის შიგნიდან, იგი საბოლოოდ კომფორტულად იგრძნობს თავს საკუთარ ტყავში.

 

 tagvi ვირთხა          xari ხარი         vefxvi ვეფხვი           kurdgeli კურდღელი
1900
1912
1924
1936
1948
1960
1972
1984
1996
2008
2020
1901
1913
1925
1937
1949
1961
1973
1985
1997
2009
2021
1902
1914
1926
1938
1950
1962
1974
1986
1998
2010
2022
1903
1915
1927
1939
1951
1963
1975
1987
1999
2011
2023
drakoni დრაკონი gveli გველი tskheni ცხენი txa თხა
1904
1916
1928
1940
1952
1964
1976
1988
2000
2012
2024
1905
1917
1929
1941
1953
1965
1977
1989
2001
2013
2025
1906
1918
1930
1942
1954
1966
1978
1990
2002
2014
2026
1907
1919
1931
1943
1955
1967
1979
1991
2003
2015
2027
maimuni მაიმუნი mamali მამალი dzagli ძაღლი gori ღორი
1908
1920
1932
1944
1956
1968
1980
1992
2004
2016
2028
1909
1921
1933
1945
1957
1969
1981
1993
2005
2017
2029
1910
1922
1934
1946
1958
1970
1982
1994
2006
2018
2030
1911
1923
1935
1947
1959
1971
1983
1995
2007
2019
2031