ადგილები, რომელთა არსებობაც დაუჯერებელია

407

მოამზადა
თამო ლომაშვილმა