ადგილები, რომელთა არსებობაც დაუჯერებელია

424

მოამზადა
თამო ლომაშვილმა