“ყველა ადამიანი ფოტოგენურია”

YellowBlog-ის მკითხველს ყოველთვის ვანებივრებთ ახალი მასალებით, ფოტოგრაფების შესახებ, რომლებიც თავიანთი განსხვავებული იდეებითა და საინტერესო ხედვით გამოირჩევიან სხვებისგან. ამ ფორმით გვინდა

Read more