მაისი

მაისისფერმა მოგონებებმა დამტოვეს, სხვათა მზემ გამოანათა. გამოესალმა ღრუბელი ღრუბელს, წარიღო ქარმა ამბავი მთათა. წვიმამ იშვილა ყოველი გრძნობა, ყოველი გრძნობა სისავსის,

Read more